Ne aramıştınız! Birşeyler yazın...

Vajinusmus tedavi yöntemleri

vajinusmus tedavisi

Vajinismus tedavisi

Günümüz tedavi yöntemleri içerisinde artık Vajinismusun tedavi yöntemleri sonrası bireyler 3 – 5 gün içerisinde çözüme kavuşabilirler. Birçok vajinismus tedavisi olması nedeniyle hangi tedavinin ve nasıl bir tedavi sürecinin belirleneceği kişiye özel olarak belirlenmelidir.

Vajinismus Tedavisi Nedir?

Şimdilerde vajinismus hastaların hayatlarını ve tedavi süreçlerini kolaylaştıracak şekilde gerçekleştirilir. Vajinismus tedavisinde başarı sürecini artırabilmek için ek yöntemler de uygulanabilir. Bu yöntemler hastaların durumu ve hastalığın derecesine göre değişir.

Vajinismus Tedavi Yöntemleri

Vajinismus tedavi uygulanırken uygulanacak olan yöntem ve tedavi süreci kişiye özgü olmalıdır. Vajinismus tedavi yöntemi belirlenirken;

  • Hastalığın derecesi,
  • Hastalığın düzeyi,
  • Hastalığın nedenine,
  • Hastanın tedavi sürecine uyup uymadığına göre belirlenip şekillenir.

Aynı zamanda vajinismus tedavisinde hastalığa ilişkin süreçlerin yanında;

  • Hastaların geçmişi,
  • Aile yapıları,
  • Vajinismusun ne kadar süredir olduğu,
  • Hastaların eşleriyle ilişkileri,
  • Hastaların ilk gece korkuları,
  • Hastaların yaşadıkları cinsel travmalar hastalığın tedavisi sürecinin belirlenmesinde etkili olur.

Vajinismusun tedavi edilmesinde en kalıcı ve etkin çözümlerin alındığı süreçler davranışsal ve bilişsel tedavi süreçleriyle gerçekleştirilir. Gerekli hallerde NLP, akupuntur, hipnoz, EMDR ve botoks enjeksiyonu uygulamaları da gerçekleştirilebilir.  Vajinismus tedavisinde dikkat edilecek bir diğer nokta da kişide anatomik bir engelin bulunup bulunmadığıdır. Böyle bir durumun bulunması halinde basit bir şekilde hafif anesteziyle uygulanan işlemlerle ortadan kaldırılabilir. Vajinismusun tedavisinde genellikle üç gün içerisinde sonuç alınırken bazı hallerde bu süreç 4 – 5 güne varabilir.

Vajinismus Tedavisine Bilişsel ve Davranışsal Terapiler; vajinismus tedavisinde en sık kullanılan yöntemlerdendir. Bu süreçte cinsel ilişki, vajina, kızlık zarı ve ilk geceye ilişkin bilgilerin doğru şekilde bilgi verilmesi, tabulaşmış veya eksik bilgilerin ortadan kaldırılması bu tedavi yöntemi içerisinde yer almaktadır. Kızlık zarı yapısı, penis ve vajina yapısı hakkında bütün bilgilerin verilmesi yer alır.

Vajinismus Tedavisinde Egzersizler; cinsel terapiler içerisinde genellikle parmak egzersizleri, ayna egzersizleri, kegel egzersizleri, vajinal dilatör çalışmaları ve dokunma egzersizleri yer alır.

Vajinismus Tedavisinde Parmak Egzersizleri; uzun süreçli tedavi süreçlerindendir. Bu egzersizler kişilerin kendi cinsel organlarını ve vajinalarının içerisini tanımalarını hedefler.

Vajinismus Tedavisinde Hipnoterapi ve Hipnoz; genellikle korku ve direnci fazla olan hastalarda tercih edilir. Ancak bu yöntemler tek başlarına Vajinismusun tedavisinde yeterli olmazlar.

Vajinismus Tedavisinde Akupuntur; davranışsal ve bilişsel yöntemlere ek olarak uygulandığında tedavi sürecinde başarı oranı artar.

Vajinismus tedavisinde EMDR Terapisi; genellikle cinsel travma öyküsü bulunan hastalarda sıklıkla tercih edilir. Bu yöntem temel olarak göz hareketleriyle duyarsızlaştırmayı ve tekrar işleme yöntemi olarak bilinen bir terapi yöntemidir.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]